Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 5. (1904)

1904 / 1. szám

URANIA NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT AZ tURÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET» KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1904. JANUÁR =—= MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JULIUS ÉS AUGUSZTUS KI VÉTELÉVEI. = SZERKESZTŐSÉG: VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ., HOVÁ A LAPBA SZÁNT KÖZLE­MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK. TARTALOM: Gyulai Pál, mint költő. Móricz Zsigmond. — Mentés a tengeren. Orbán Gyula. — A fény hatása az élő szervezetre. Z. B. — Az ecsedi láp. Timkó Imre. — A napfoltok és a légköri lecsapódások, y. — Az emberi agyvelő szerepe az emberi nem fejlődésében. Dr. Pékár Károly. — Borchgrevink Karszten délsarki kutató utazó. E. B. — Egy hírlapíró könyvéről. Bibó István. — Teli monológja. Lehr Albert. — Lecky verseiből. Szász Károly. — A berlini Uránia. Dr. Kapitány Kálmán. — Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Könyvszemle. — Mellékelve az 1903-ik évi tartalomjegyzék. Egyes szám ára 80 fillér. (A júniusié 1 korona). A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik. BUDAPEST, 1904. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR, UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents