Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 15. (1914)

1914 / 1. szám

URANIA NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“ KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1914. JANUÁRIUS <£) <S> & <£> <£) <£> <2) <S> <£> <£> <£> <£> <£> <£> <£> <2> MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.--------------------------- TARTALOM:------------------------­C sokonai és a színpad. Kardos Albert. 1.1. — Az ikervári villamosmű. (Képekkel.) Medvey Lajos. 6. 1. — D’Alembert. Dr. Nagy József. 17. 1. — Színházi levél. Szász Károly. 19. 1. — Világító állatok. (Képekkel.) Papp Dezső. 22. 1. — A boldog ember ingének meséje a franczia irodalomban. Elek Oszkár. 29. 1. — Fluorit objectivok. Fröhlich Károly. 31. l,jí— Seeliger előadása a modern csillagászat problémáiról. Tass Antal. 33. 1. — Krónika. (Uránia-Színház. 36. 1. — Lodge nézete az élet mecha­nikai felfogásáról. Wollák Gyula. 37. 1. — A radiumemanatio szállítása és a mester­ségesen radioacíivvá tett víz. (Rajzokkal) Fröhlich Károly. 39. 1. —r Az élet drága­sága. (Rajzokkal.) 41. 1. — Tudományos és technikai újdonságok: Újabb elektromos izzólámpa. (Rajzzal.) 4L 1. — Szemet kímélő üveg szemüvegek részére. 42.1. — Az idei physikai Nobeldíj. 42. 1.) — Könyvszemle. (Horatius magyarul. Dr. Nagy József. 43. 1. — A tömegek lélektana. Halasi. 43. 1. — Biró Lajos új darabjai. —ly. 43. 1. — Közép- Brazilia természeti népei között. Dr. K. I. 44. 1. — Turner: Küzdelem a levegő meg­hódításáért. Szabó Gábor. 44. 1. — Beküldött könyvek. 45. 1.) — Csillagászati krónika. (Az 1914. évi nap- és holdfogyatkozás. 46. 1. — Az 1914-ben visszatérő üstökösök. 46. 1. — Napfoltok és napsugárzás. 46. 1. — Az üstökösök oszlásából származó mozgásano­máliák cosmogoniai jelentősége. 48. 1. — Új üstökös. 48. 1. — A csillagos ég 1914 január havában. (Képekkel.) Tass Antal.) SZERKESZTŐSÉG: VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ., A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1 Q>, EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE (I. KERÜLET, ÁG-UTCZA 4) KÜLDENDŐK Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.) A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik BUDAPEST, 1914. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents