Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 19. (1918)

y. &4:. URANIA NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG» KÖZLÖNYE A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE MOLNÁR VIKTOR f FELELŐS SZERKESZTŐK: SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR XIX. ÉVFOLYAM —1918 BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents