Zsák Anikó: A kendertermesztés és földolgozás azókincse Fancsalban éa Deteken - Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 43. (Budapest, 1988)

MAGYAR CSOPORTNYELVI DOLGOZATOK Zsák Anikó A KENDERTERMESZTÉS ÉS FÖLDOLGOZÁS SZÓKINCSE FANCSALBAN ÉS DETEKEN Budapest, 1988. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents