Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

374 fzúrásokat tett magán, de nem halálosokat. S.Juß is meg-fzúrta magát abban a’ fzem- pillantásban , mellyben neki ugrott egy Katona. Az iffjabb Robespierre ki-ugrott az ablakon, ’s el-törte az eggyik lábát. Úgy látfzik , hogy az öregebbik Robes­pierre hóltt, vagy leg alább fél-hóltt volt már JúL 28-dikán estvéli 7 órakor, midőn t. i. a’ gilljotínhoz vivődött. A' Frantzia Nzeti Gyűlésben Barrire fzokött vala már régidötöl fogva, mintegy privilégyiom fzerént, jelentéseket tenni a’ hadi történetekről; de a’ 28 dik Áuguftusi Ülésben 'Freilíard adta hírűi a’ Gyűlésnek, hogy Valenciennes viííza - jutott a’ Frantzia Közöns. Társasághoz. — Sin is Várának meg-vételéről pedig, ugyan azon Ülésben, Mreard tudósította a’ Gyűlést, Tsak Hall­gató volt tehát Barrere az említets Gyűlés­ben , még pedig eggy igen kedvetlen dolog­nak is Hallgatója. — Lecointre nevű Tag t. i. azt kérte a’Gyűléstől: hadd lehessen néki Beízédet tartani más nap ( Auguft. 29- di'kén) délutánni két órakor a’ Gyűlésben, mert tetemes vádak vágynak kéfzen nália, mellyeket fzemekre lobbantson ő hét Nzti Képviselőknek vagy Deputátusoknak, kik közzűl hárman, Tagjai a’Közjóra ügyelő Deputátziónak ; négyen pedig a1 Közbátor­ságra ügyelőnek. Meg - nevezem őket -- így fzólla Lecointre — hogy jelen legyenek itten holnap, ’a feleljenek magokért.

Next

/
Thumbnails
Contents