Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

bad akaratokban fog állani, magokra Kalmár-ha­jók Kommandírozását fel vállalni, tsak bőgj a’ Tengeri Minifztertől enged elmet kérjenek eiéfeb reá. Magyar Orfzág. Most jutván tsak kezeinkhez , LÖtsei Profefz- tfzor Márton Jósef Úr Magjar Német Lexiconja: íme az érdemes Magyar Közönségnek ezen a’ maga aemében tsak egy, és igen fzükséges Könyvről, ezen fzükséges jegyzéseket kívánjuk eleibe terjefz- teni, annak elöljáró befzédjébóh „Mas Lexiconok között, mellyek »ég a* Magyaroknak kezeikben forgottak, úgy látfzik, leg több kedvességet talált a’ Páriz Pápai Dikth íináriuma, ez az oka, hogy annak most Hoch- tmeister Erdélyi, és Füskúti Länderer Po’sonyí Könyv nyomtató Urak ujj kiadásában fáradoznak» De már ki nem tudja nyelvünkről, mennyit pal- 'lérozódott, és gazdagodott ez, tsak egynéhány «fztendők ólta is, még is azon űjj ki adásban, mellyet Länderer Úr ki ád: egy egéfz árkuson semmi jobbítás aintsen, és tsak ennyi bővítés van 57g fzó között Euphrosina (Euphrosyne.) Ezen ójj Lexiconjában pedig Márton Úrnak tsak az F, betűben ennyivel találtatnak több fzók, mellyek a’ Páriz Pápaiban nem találtatnak. ¥'arkasbunda, jFásli, Fatsing, (Erdélyben) Fájás, Fajta, Fa- vágitó, Fedhetetlen, Fegy verfzünés, Fegyvervi- selő, Fektetés, Fektetni, Félbenhagyni, Félbcn- jmaradni, Felborzadni , Felegyenesedni , Féleké­nt, Feleseié«, Felese,Úti, Felesleg, Fellcogós^

Next

/
Thumbnails
Contents