Györgyi Kálmán szerk: Magyar Iparművészet 21. évfolyam 1918

к rí p ч о О •' \s О iv SZÖVEG JEGYZÉKE. ÖNÁLLÓ CIKKEK: Györgyi Dénes: Építészetről, iparművészetről 1 Fieber Henrik: Régiséggyűjtés és a modern iparművészet 22 IparművészelUnk háborús szerepe 46 Bárczy István elnöki megnyitóbeszéde: Ipar­művészetünk fejlődéséről 55 Fieber Henrik : Falifestmények, Uvegképek ... 56 Végh Gyula: A nemzeti múzeum régiségtára és az iparművészeti múzeum - 60 Divald Kornél: Régi magyar hímzések 81 Somogyi Miklós: A leégett Gyöngyös újjá­építésének kezdéséhez 85 Nádai Pál: Átmenetgazdaság az iparművészet­ben ... 84 Siklóssy László dr.: Modern tárgyak gyűjtése 90 Faragó Ödön: Lakásművészet a háború után 92 Körösfői K. Aladár : Iparművészetünk jövendő útja - 101 Györgyi Kálmán: Művészi kézimunkatanítás 102 Szécsén Ferenc: Iparművészeti kiállításunk Szófiában 105 Róth Miksa: Az iparművészek neveléséről ... 108 Csányi Károly; Hann Sebestyén mellboglárja 118 Új államban 157 Lyka Károly: Új munka 158 Éber László: A Gellért-fürdő 140 Márkus László: Szinház, mozi, kultúra 144 PÁLYÁZATOK: Három új pályázat... 52 A vitézségi érmek oklevelei ... 52 Rokkantműhelyek és iskolák 52 Eldőlt pályázatok 124 Figyelmeztetés 124 Felhívás iparművészekhez 161 А IX. hadikölcsön-plakátra 161 Az erdélyi gyermekekért 162 Díszes iagsági oklevél ... ... 162 KRÓNIKA: A papirhiány és folyóiratunk 47 Iparművészeti értekezletek - 47 A 'imanovai plakett .. ...155, 49 А IV. Károly nevű új személyszállító dunai gőzös 49 Az éremművészet és a pénzverő 49 Egy katonaotthon a front mögött ... 49 Műemlékek, mint gyermekjátékok... 49 Radisics Jenő emlékezete 50 Az építkezés új feladatai 50 Majovszky Pál dr 99 A Gellértfürdő és szálló építkezése 99 . A magyar kereskedelmi és iparkamarák hódoló díszfelirata 99 A hazai lakásberendezési ipar válságos helyzete 100 II Pipák 100 Előléptetés 100 A lipcsei vásár és az iparművészet 100 Egy díszes faragott fadoboz 155 Vasbeton bizánci stílusban - 155 Kézimunka és hadimilliók 154 Német iparművészet a semleges államokban... 154 Iparművészet a nagyiparban 154 Békebélyegek 155 A nyersanyaghiány ízlésnevelő hatásai 155 Az építőművészet a festményeken... ... ... - 155 Színszeretet - 155 • Heine gobelintervei 156 Üvegbe metszett domború képek 156 A játékbabák szülőföldje 156 Iparművészeink foglalkoztatása 162 Zutt legújabb művei — - /.. 165 Csontfaragások 165 Radnai Rezső emlékművei 165 Egy művészi Uvegfestményről ; 164 Iparművészek szervezkedése 164 Egy fiatal plakettművésznő 175 Borszéky Frigyes 175 Szirmai Tony érmei 175 IparművészelUnk hiányai - - 174 A volt német trónörökös kastélya 174 Iparművészet vagy kézművesség 174 Korabeli 174 DUhrkoop 175 Modern gótikusok 175 Virág-túltengés - 175 Japán műtárgyak árai 176 A jövő gyászpompája - 176 A modern művészet spekulánsai - ... 176 KIÁLLÍTÁSOK: Magyar iparművészeti kiállítás Szófiában 95 A Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizott­ság kiállítása ... 96 Gróf József 96 Egy új textilműhely kiállítása 96 Lakatos Artúr kiállítása .„ 120 Karácsonyi iparművészeti vásár 121 Iparművészet a Keleti vásáron .. 121 A gyöngyhímzés hajdan és ma 121 Karácsonyi vásár 159 Műterem kiállítás 159 SZAKIRODALOM: Az elfeledett Kuny 51 Czakó Elemér: Múzeumi séták 97 Szent Antal családi otthon 98 Kassa város műemlékei ... „ ... 122 Parasztfestők mint expresszionisták ...... 122 Egy műgyűjtési kiskáté 122 A papírhiány és a magyar iparművészet 160 Az orosz népművészet halála 160

Next

/
Thumbnails
Contents