Magyar Könyvszemle, 1894 (2. új évfolyam, 1-4. szám)

1894. ÚJ FOLYAM. 1. FÜZET, 6" '^ MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE. A NM. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI SCHÖNHERR GYULA. II. K O T E T. * I. FÜZET. ^^ BUDAPEST KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA 1894.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents