Magyar Könyvszemle, 1916 (24. új évfolyam, 1-4. szám)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A NM. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. MELICH JÁNOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL ÜJ FOLYAM. * XXIV. KÖTET. 1916. ÉVFOLYAM. (A Bulletin de la Revue Bibliographique Hongroise c. melléklappal.) BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA. 1916. /7- fÇ/

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents