Bernhard Zsigmond szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 11. évfolyam (Budapest, 1924)

Számok listája - 1. szám

Ara 3000 K. XI. ÉVF. 1. SZ. 1924 JANUÁR. FŐSZERKESZTŐ: BERNHARD ZSIGMOND S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR CZAPEK GYULA. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER., HORÁNSZKY-UTCA 18. SZ. KIADÓHIVATAL : V. KER, HONVÉD­UTCA 10. MEGJELENIK HAVONKINT. * EGYES SZÁM ÁRA 3000 KORONA. * • TARTALOM TANULMÁNYOK: Bernhard Zsigmond S. J., Mi a teozo­fusok «ihletvelátása?» (1). — Dr Nekám Lajos, Egyetemi problémák II (12). — TÁRCA : Lemaitre, (fordította Kertész Kálmán), Egy kritikus (19). — Bihari Ákos, Üj Aliasvér (27). — Blaskó Mária, Tizenkettőt ütött az óra (28). — PAJZS ÉS KARI): Or Ferdinand} László, Osztályharc és pacifiz­mus (32). — Az osztrák szociáldemokraták szervezése és sajtómunkája (34). — A katolikus célvagyon sérelme (36). — Vörösváry Ernő, Régebbi adat a «keresztény» szó hasz­nálatához (38). — NAPLÓ: König Antal, Naplójegyzetek a német katolikusokról (39). — SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: — Szira Béla, Színházi szemle (47). — Dr Macher, Varad.v érsek postumus munkája (51). — Olasz S. J., Magyar szerző Einstein ellen (52). — Könyvek: Szira, G. Miklósy Ilona: A szinész és leánya (53). — Dr B. ii., Romain Rolland : Cle­ramhault. Egy szabad lelkiismeret története a háború alatt (54). — Csapó, Tersánszky : Jámbor Óska (50). — Adlers­í'eld—Ballestrein : Monrepos kastély (56). — Munkásköny­vek (57). — Csapó, Zigány : Szörnyetegek szigetvilága (57). — Szittyay S. J.. Szabó: Perényiek a magyar reformáció szolgálatában (58). — Tomcsáiiyi S. J., Zoltványi : Erotika és irodalom (58). — Czéküs, Blaskó : Imádság és élet (59). KÖZGAZDASÁG: Dr Sclirantz, A termelő pályákról (60). KATOLIKUS KRÓNIKA (62 -64). KIADJA A PÁZMÁNY l'KTKR IKOD. I.ÍIÍS. * KELHLÔS K1A1ÍÖ : IIAIÍANYAY LAJOS VKZKKIGAZGATÖ.

Next

/
Thumbnails
Contents