Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 20. évfolyam (Budapest, 1933)

Számok listája - 1. szám

50289 3 üXá'f TÁRSADALMI ÉS TUDOMÁNYOS SZEMLE FŐSZERKESZTŐ: BANGHA BÉLA S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: CZAPIK GYULA TÁRSSZERKESZTŐ: NYISZTOR ZOLTÁN MEGJELENIK HAVONKINT KÉTSZER TANULMÁNYOK: oid.i Weissenhoffer Antal : A korszerű egyházi művészet törekvései 1 Keilbach Vilmos: Az új ötéves-terv Isten ellen 5 Blazovich Jákó 0. S. B. \ Sigrid Undset katolicizmusa 13 TÁRCA: Harsányi Gréte : Rabok 20 PAJZS ÉS KARD: Bangha Béla S. J. : Pusztuló világ 25 Ijjas Antal: A nyárspolgári karácsony és a mi gazdasági frontunk 26 Vári Ferenc : A felekezeti béke és a felekezeti hittantanltás 27 Tamás László: A véleményszabadság és a német protestantizmus 28 LOM PAJZS ÉS KARD : Oldal Rusznyák Gyula : Egy hiányzó jöve­delempolitika margójára 29 Tollheggyel ! 31 SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: Bausch Géza: Színházi Szemle 33 Film-szemle 34 Jajczay János : Képzőművészeti Szemle 35 Müller Gyula: Irodalmi élet 37 Könyvek 39 NAPLÓ : Muntyán István : A katolikus akció közéleti vonatkozásai 42 Maderspach Viktor: Magyar gyarmatpolitika 45 Ijjas Antal: A polgárság alkonya ós a katolicizmus 47 XX. ÉVF. I. SZ. ÁRA 80 FILLÉR 1933 JANUÁR 5

Next

/
Thumbnails
Contents