Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

Német Orfzág. Manheimból Sept. ‘2-kán. A’ Manheimi várba lévő örizök , egynéhány oíztályokban ki-ütvén a’ várból, azon truppok, Türkheirnig és Kaiserslau~ ternig nyomúltanak-elé , Zvingenbergnél pedig, egy­néhány fzabad seregbélieket, és egy Fr. Commis- sariust fogtanak el. — Az Erlángi tudósittások fzerént, a’ Würtzburgnál való ütközet, a’ Fran- tziáknak 10000 embereibe került, a’ melly alkal­matossággal, az ágyúzás 9 órákig tartott. — Alsó Saxoniába azt befzéllik, hogy av Mufzka Udvar, a’ Svékussal, és a’ fényes Portavai együtt, azt akarnák véghez vinni, hogy Európában a’ békes­ség hellyre állíttassák. — Regensburgba ezen hó­nap 10-kén, estvéli 6 órakor egy Kurír, azt az örvendetes hirt vitte magával, hogy a’ Frantziák Frankfurton túl, 3 óránnyira kergettettenek volna viíTza az Austriai vitézektől. — A’ Regensburg körül lévő truppok azon vágynak, hogy ők is as Frantziákkal mentői hamarább kardat mérjenek. Münchenből Sept. 2-kán. A’ Frantziák teg­naptól fogva, a’ mi városunk előtt vágynak, de a’ városba az officereken kívül mások még bé nem jöttének. A’ fegyverfzünésről azt befzéllik, hogy a’ már meg-határoztatott volna. A’ Gén, Latour corpussa , az Iser fóllyó vizének túlsó partyán fekfzik, melly is a’ Condé seregiből való egynéhány ezer emberekkel egyesitette magát, a’ kiknek nagyobb réfze lovasság. — Sept. első nap­ján, az Austriaiak 1000 ágyú lövésnél többet tet­tének az Iser fóllyó vizén való hídnak öfzve ron­tására való nézve, a’ mellyekbol egynéhány gol- lyobisok a’városba is bé-repültenek, a’ Frantziák közül pedik sokan meg-sebessittettenek. Ingol­stadt körül is, Pfaffenhofen és Reichertshofennél a’ hol a’ Ifrantzia tábor bal fizárnya fekfzik , Sept. első napján kemény tsata ment véghez. — A’ Mo­reau fő kvártélja Dachauba vagyon. — Az Aus­triaiak, Sept. 2-kán is ízándékoztauak a* Fraß- itziákra réá ütni.

Next

/
Thumbnails
Contents