Magyar Kurir, 1802. január-június (16. évfolyam, 6-46. szám)

1802-01-19 / 6. szám

*Lt ^ JjH frWii j* r i * v - *pEi <* m f mKa^BuV. ^ * % K. ,\Wf jmw A pifcMHjr, , ■ c^kvJJP Sí :gl Vft^l jffr '■ \ v‘*‘ if; • . » ** f \ ', - ^ *;,'«/ • Elegyes Levelek. \ ‘ >TN W -'s '^1 > V '•■ u - 1&4 n I FíJ&fcrf > ;, , ., - - ’ - * - - INÉÉll ^emlinböl Januar, vdikárk —- Azon sók bízón-' tálán okok között a’ mellyeknek a* Belgrádi Bascha’ meg ölettetését a’ külömbkülömJVfélehí. rek tulajdonítják, némelyek ízerént leg hittfesebb« nek látfzik az, a1 melly így befzélltetik elül : Az 6 meg s ölettetése előtt négy napokkal égyW íö Jantsárnál nevezetes fakadalom esett, a’ mrllyte másunnan* iá fok idegen Januárok öfzfze hivartat­a’ lakadaimazás közben a’ Belgrádi Januárokkal*pízfze ízövetkezvén; a’ Bascha’ mW Siettetésének plénumát égygytíttVel s intézték. —S. Éhez képpeft December 27 s dikén dél utánni kéc Őrakor, néhány, réíz ízerént idegen réfz ízeréflf u tak, a’ kik am ■ 1} mm ■V M 4 L w af 'Win Éli MP ’ ;V ■ Nro. ft 1 ' Á' FILS. R. CSÁSZÁRNAK IS A. KIRÁLYNiÜt KEGYELMES ENGEUELMtBÖL. •> # ;• $ \ Áőlt Bétiben, Kedden ^anudriuSnak 19 iA napján igo2ejztendőbeiii * .. \

Next

/
Thumbnails
Contents