Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

355 Frantziák Angliába. Az ezen tzélnak efzközlésé- re ki rendelt fzámos hajók, a’ Tamesis vizébe , és a’ .SufFexi ’s Kenti tengerpartoknál gyűltek öfz- ve , ’s midden fzempillantatban kefzek az onnan való ki evezésre. Londonból Auguflus 24-ikén. A’ Fran- tziak nem tsak Angliába, ’s Irrlandiába, hanem S i c í 1 i á b a, Máltába és Gibraltárba is ki akarnak azoA egy időben és egyfzersmind fzálla- ni. A’ Gibraltári erőíleg oítromlására 28000 em­bert állítottak ki, a’ kittnek a’ Spanyol földön le­endő által menetelekre , a' Madritti Kir. udvartól Izabadtságot kívánt, de még eddig nem nyerhetett a’ Fr, Kórmányfzék. — Mihelyt a’ Tuloni flotta azon kikötő helyből ki evezhet , mellyet mólt” Admiral Nelzon tart bé zárolva; azonnal 10000 embert vifzen Málta ala. E’ pedig tsak akkor történhet meg, a’ midőn a’ téli zűrzavaros idők is ízelek miatt a’ nevezett Admirál onnan el men- kétHelen lefzen, Jrríandiai Dolgok,^ Dublinből Aug. í/ikén, A’ Korkban fekvő Német Regementból, 12 ember fegyverével együtt el fzökcm, ’s a’ pártosok mellé állott, a’ kik még mólt is az erdőkben bujkálnak , és hogy a’ melléjek állott embereket a’ fegyverben gyako- rolhaíTák, ejtzakánként fzoktak ölzve gyűlni. — Dubl inban ritka éjjel múlik el, mellyben az ott lappangó rebellisek a’ vigyázaton álló kato­naságra ne lenne , de még eddig egyetlen egyet fém ejthettek el. ■— Egyébb aránt egei* Irrlandi- ában meg lehetős tsendefleg uralkodik, és náppai fohol fém méréfzlik a’ rebellisek magokat rputat- oi^ még is mindazáltal nagy nyughatatlanság és •

Next

/
Thumbnails
Contents