Magyar Kurir, 1805. július-december (19. évfolyam, 1-46. szám)

1805-07-02 / 1. szám

Nro. i. A’ FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL* índúlt BétíbÖl, Kedden Julius 2 - ik napján *8°5-*k sfztendöben. B é c it V A elseges Urunk a* Símmring melleit fekvő kft.” tonák gyakorlásinak látására méltóztatván ezen napokban kimenni, megelégedéíTel fzemlélte azok­nak előmeneteleket, a’ melljet a’ megujjított mód ízerént való exercirozásban tettek. Hadi Minifter Károly ő FŐ H.ge és Albert Sachsen Teícheni Hertzeg, majd minden nap meg* jelennek ezen Lógerben a’ katonai gyakorlásoknak alk&lmatoíFágokkal. A’ Cs. és Cs, Kir. fegyveres seregeknél ilye« üjjabb változások fordúltak elő: Oberfter Fteifcher Károly ór, kinek hellyé* h« a’ ßeutfehmeifter Regementjénél volt Oberfter A a

Next

/
Thumbnails
Contents