Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

Nro. 23. A’FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ES AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMEßÖL. iodih Bitiből s Pénteken S^ptembe. i6-clik ляр’/яа , igo8'ik ofztendoban. Magyar О r f z á g. A’ Posonyi fényes Koronázás tz ce­remóniájáról költT udósitásoknak f о 1 y- tatása. A’ Fels. Csáfzárné meg koronáztatása után Ná­dor Гзрап Eö Cs. Kir. F. Hercegsége ismét Fels. Urunk fejére tette a’ Kir. Koronát , Prímás Eö Kir. F. Herczegsége pedig Fels. Affzonyuaknak jobb ke­zébe a’ Kir. pálczát, bal kezébe az arany almát ad­ta, ’s a’ Kir. izékhez vezette, vig trombita harso­gások, dob fzóllások, és a’ jelen vóltaknak örven. detes rivat kiállásaik közt, mellyet közönséges Te Z I

Next

/
Thumbnails
Contents