Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

Conscriptióban , mivel a’ Status bátorságára nézvfe árvadiákat kell a’ Monárkáknak fel állítani, és őket védelmezni a’ jobbágyok kőtelesek. Még az Izráel fiai is önként futottak Királyoknak fzavokra ar hábo~ rus záízló alá. A’ háborúban a’ vitéz tetteket meg iutalmazfattya a’ Fejedelem, a’ békefséghen pedig honnyaikba viíTza’kiVldi, hogy az ö borostyánoknak árnyéka alatt magokat ki pihennyék. — Ezek a’ ti Püspökötöknek fzavai, vajha semmi rendelefíenség, semmi izornoru történetek meg ne keserítenek az Ő vén korát. “ P a d u a b é ' Augustus 2 3Jk napján. Az »d* való új Ikarus Amire.:;, tegnap előtt dél után 3. órakor : .os • : V*t? vsával együtt a’ levegőbe fel ea^Aetfött, és anuak meg bizonyítási, ra, Hogy Ó a’ maga ballonját tettzése fzerént tudja igazgatni, ismét le fzáljntt a’ földre. Néhány ízem. pillantatok múlva azután másodfzor is fel emelkedett bárom Olafz mértből! magafságra mind a’ balonnál, mind az ahoz fzorofsan köttetett mongolfierrel e» gytitt. Ott, t. i. 3. mértfökire a’ levegő égben nagy ropogáfsal el pattanván a’ balonja, nagyon meg rettent úti társának ezen kérdésére, mi történt? így felelt: semmi sem egyébb, a’ balon megrepett, és mi ismét le fzáliunk a’ földre. Le is fzállottak fze- rentséfsen, minekutánna másfél óra alatt 14 mért földet utaztak volna a’ levegőben, a’ Pádtiai lakosok­nak és az oda gyűlt idegeneknek nagy örömökre, Frantzia Birodalom. A’ kik a’ Franczia Orfzági revolutió ipiatt tá-

Next

/
Thumbnails
Contents