Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

fzükséges dolgok egymás után rövideden fel.találtat, пак és a' mellyet a’ veie éini akaróknak hafznokra ki adnak FábiánJósef és L á c z а у Sz. Jósef 3-ik kötet, 8vro. Kötve 3 for. 15 kr. Lucius Anneus Seneca Filozófusnak a’ vigafztatásról, az élet rövidségéről , és az isteni Gondviselésről Írott négy könyvei. Fordította Egy- házas Radóczi Boda Jósef T. N Baranya V ár­megyének fó Szolga Bírája, 8vo — Kötve i fl. 24 кг. A’ Pápai Reform. Sz. Ekklésiának rövid Histó­riája, mellyet a’ Reformatiótol fogva e’ mai időkig le hozva meg irt Tóth Ferencz Profel’sor, 8vo, kötve 30 kr. Conspectus Reipublicae Litterariae in Hungá­ria, ab initiis Regni ad nostra usque tempora, deli- neatus a’ Paulo Wallafzki Gallicá Compact, gvo —■ 4 for­J о a n n i s W a I e n 11 n i Parochi V ára Ily ensis lucubrata Opuscula in unum Collecta, 8vo Gail. Com­pact, 3 fl. 30 kr. Fédor és Mária, vagy a’ holtig tartó ritka hiiség, és a’ nagyra vágyásból fzármazott gyáfzos, de méltó fzerentsétlenség tüköré, N. W. Ajtay Sá­muel által 8vo , Kötve 1 fl. 45 kr. Catechismus in vsum omnium Ecclesiarum Im­perii Gallici gvo, Kötve 1 fl. 30 kr.^ A’ Heidelbergai Katekizmusnak Úr napok fze- rént való magyarázatja, mellyet kéfzitett, ’s el is mondott néhai Hunyadi Ferentz Debreczeni Prédikátor, kötve 3 fl. 24 kr. t). D. S.

Next

/
Thumbnails
Contents