A Magyar Méh, 1887 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1887. január / 1. szám

V 507 A Magyar Méh. A dél magyarországi méhészegylet szakközlonye. XI. évfolyam. — 1887. Január. Hirdetmények petitsoronkint, vagy annak megfelelő téren, 15 krajczárjával számíttat­unk. — Egyleti tagok a díjnak csak t/8-ad részét fizetik. A bélyegilleték minden hirdetés után 30 kr. Az előfizetési és a hirdetési dijak előre küldendők be. T fi * t a 1 o in t Újévre. Kovács Antaltól. — Jegyzőkönyv. — Méhészeti aphorismák. Báró Amltrózy Bélától. — Levelek a szerkesztőhöz! — Havi emlékeztető. — Tekintetes Kűhne Ferenc?, úrnak, keres­kedelmi méhttílep tulajdonos Budapesten. Kovács Antaltól. — Különfélék. — A borítékon: Köszönet nyilvánítás. — Tagsági dijak befizetése. — Uj tagok jelentkezése. — A méz hasz­nálata háztartásunkban. Mezőfölditől. Itiixin* 1HH7. Kiadja a délmagyarország'i múlt észegylet. Nyomatott Ullmann F.-uól Büziásoli.

Next

/
Thumbnails
Contents