Magyar Méh, 1915 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1915. január-február / 1-2. szám

MAGYAR MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYÉ ____________ Felelő* szerkesztő : r \ >> 1 ■ —■■ ■ ■ 1 Megjelenik havonta egyszer Az egyesület tulajdon ^----------------------------' Főmunkatárs: ERDŐS LAJOS. ^------------------------------' T ARTALOM: Magyar méhészek segítsége a sebesült katonáknak. — Az egyleti tagokhoz. — Országos Magyar Méhészeti Egylet közgyűlése. — Cukorlepény a méhek téli etetésére. — Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgató-választmányi ülése. — A szűznemzés célja és szerepe a fajfenntartás szempontjából a mézelő méheknél. Mézértékesítés. — Országos Méhész Zsebnaptár 1915. évre. — Hirdetések. E folyóiratot az egyesület rendes tagjai 5 kor, évdlj fejében kapják. x_____Előfizetés útján egész évre 7 kor. 50 flll._____^ ^ H irdetési árak: Egész oldal 40 kor., fél oldal 20 kor., negyed oldal 10 kor, Á nyolcad oldal 5 kor., tizenhatod oldal 2 kor. 50 flll. —o— Az egyesület tagjai ezen áraknak, amennyiben méhészeti eszközök, hasz­nálati tárgyak és élőméhek eladására vonatkoznak, esak a felét fizetik, kivéve ha a hirdetés számára külön meghatározott helyet kívánnának, mely esetben kedvezményt nem élveznek. Többszöri hirdetés esetén külön áraink Vannak. — Tagok állástkeresö hirdetései díjmentesek. — Hirdetések csakis azok dijának előleges beküldése ellenében eszközöltetnek. Az egyesületet illető összes pénz- és egyéb küldemények, levelezések, szak­cikkek, reklamációk, hirdetések stb. rendeltetésük pontos megjelölésével, az „Országos Magyar Méhészeti Egyesület" elmére Budapest, IX. kerület, Üllői-út 25. szám (Köztelek) küldendők.-—o— Lapzárta mindig a hónap 20-ika, azon túl érkező közlemények esak a következő lapszámban jelenhetnek meg. EGYESÜLETI HELYISÉG, SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLÖI-UT 25. SZÁM (KÖZTELEK). Az utánnyomás engedélyezése az egész lap terjedelmére fenntartatik. I I 11 ki Országos Magyar Méhészeti Egyesillet cheque-száma 6.900. |j |J XXXVI. évfolyam I—2. Szám 1915. jan.~febr.

Next

/
Thumbnails
Contents