Magyar Méh, 1917 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1917. január / 1. szám

XXXVU. évfolyam ________________I- szám.______________________1917, január, M AGYAR MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE- . Felelő* szerkesztő: , Megjelenik havonta egyszer ?Í.!g^?pvS,VÍ°L.I*í kl •«es01•, '— ---------------------—' Fómunkatárs: ERDŐS LAJOS, ^----------------------------­T ARTALOM: Meghívó rendkívüli közgyűlésre. — Az olcsó kaptár. — Irányeszmék. — Indítvány országos egyesületi vándorkaptár megalkotására. — A mézecet készítése. — A méhek betelelése. — A méhek téli gondozása. — Országos Méhész Zsebnaptár 1917. évre. — Különfélék. — Hirdetések. E folyóiratot az egyesület rendes tagjai évdijuk fejében kapják. ^ k________Előfizetés útján egész évre 7 kor. 50 flll.________^ H irdetési árak: Egész oldal 40 kor., fél oldal 20 kor., negyed oldal 10 kor, nyolcad oldal 5 kor., tizenhatod oldal 2 kor. 50 flll. —o— Az egyesület tagjai ezen áraknak, amennyiben méhészeti eszközök, hasz­nálati tárgyak és ólöméhek eladására vonatkoznak, csak a felét fizetik, kivéve, ha a hirdetés számára külön meghatározott helyet kívánnának, mely esetben kedvezményt nem élveznek. Többszöri hirdetés esetén külön áraink vannak. — Tagok állástkeresö hirdetései díjmentesek. — Hirdetések csakis azok díjának előleges beküldése ellenében eszközöltetnek. Az egyesületet illető összes pénz- és egyéb küldemények, levelezések, szak­cikkek, reklamációk, hirdetések stb. rendeltetésük pontos megjelölésével, az „Országos Magyar Méhészeti Egyesület1* eimére Budapest, IX. kerület, Üllői-út 25. szám (Köztelek) küldendők. Lapzárta mindig a hónap 20-ika, azon túl érkező közlemények esak a következő lapszámban jelenhetnek meg. I EGYESÜLETI HELYISÉG, SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: * BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLÖI-ÚT 25. SZÁM (KÖZTELEK). Az utánnyomás engedélyezése az egész lap terjedelmére fenntartatik. II || Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület cheque-száma 6.900- 11 11 ' lA lo f-tL ílv « WX

Next

/
Thumbnails
Contents