Magyar Méh, 1928 (49. évfolyam, 1-12. szám)

1928. január / 1. szám

TARTALOM Hivatalos értesítések ................................................................ 1 B. u. é. k. Szilassy Zoltán ..................................................... 2 Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgató-választmá­nyának 1927. évi december hó 14-én tartott rendes havi ülésének jegyzőkönyve .......................................................... 3 M éhészeti értekezlet a földmívelésügyi minisztériumban. Ő. Nagy Géza....................................................................................... 5 Méhészeti Kutató Állomás. Dr. Szabó-Patay József............. 7 A német méhészet sorvadása .. .. ......................................... 9 A gyakorlat köréből: I. Képek a rákospalotai méhészetekből. Koppányi J. — II. A keret-kérdéshez. Moizer György. — III. Méhcsaládaink előnyös és biztos kiteleltetéséhez. Bárdy István ........................................................................... 11—15 M egfigyelő-állomásaink. (Novemberi jelentés.) H. E. ............... 15 Ja nuárius a méhesben. Őscsanádi Nagy Géza........................ 17 M éhészeink újévi ajándéka. Bárdy István .............................. 18 Ta llózás. Koppányi J................................................................. 18 S zövetségi ügyek ...................................................................... 19 I rodalom....................................................................................... 20 Különfélék ................................................................................. 21 S zerkesztői üzenetek .............................. 23 Vezérképviseletünk közleményei ............................................... 24 W A.; (4 AZ OlCS/:. MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET kiadásában megjelent: HÉJAS EADBE: A sikeres méliészkedés feltételei, módja és eszközei c. műve minden haladó méhésznek nélkülözhetetlen: eligazít a kaptár­kérdés útvesztőiben, megvilágítja a többtermelés útjait ; :: a méhészeti összes teendőkben megbízható tanácsadó :: A 28 ívre terjedő, 445 képpel díszített munka ára egyesületi tagoknak 16 pengő. Megrendelhető az Egyesületnél : Budapest, IX. kerület, Lllői-nt 25. szám. (Köztelek.) 50734 XUX. évfolyam 1. szám 1928. januárius MAGYAR MÉH s AZ ORSZÁGOS MAGYAR MERÉSZET! EGYESÜLET KÖZLÖNYE BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLÖI-ÚT 25. SZ. (KÖZTELEK) 1 Főszerkesztő és kiadásért felelős: 1 Megjelenik havonta egyszer SZILASSYZOLTÁN Az egyesület tulajdona Telefon: József 430—30 F.ieiő.*]»rke,ita: Csekkszámla: 6900----------------------------HÉJAS ENDRE alelnOk L_ ^

Next

/
Thumbnails
Contents