A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1927 (4. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalommutató

TARTALOMMUTATO A Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet Közlönyének HAVI FÜZETEl-hez SZERKESZTETTE: FEYÉR GYULA IV. ÉVFOLYAM 1927 1 — 12. SZÁM 265 szövegábrával és 96 szövegtáblázattal. 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Bierbauer Virgil dr.: Fejér vármegye székesfehérvári székházának építéstörténete ............................................ 109 D orner Zoltán dr. (vitéz guótfalvy): A magyar ipar hely» zete a világháború után ...................................................... 1 F ináczy Béla: A meredekcsövü gőzkazánok helyes víz» keringése .................................................................................. 139 F oerk Ernő: A szerb»ortodox templomtípus fejlődése . . 91 Frohner József dr.: A melegvezetés, illetőleg szigetelés problémáiról ............................................................................ 150 G ellert Ede: A villamos szabadvezeték exakt mechanikai számítása .................................................................................. 119 J anicsek József dr.: A különböző feszültségállapotok határértékei közötti összefüggések, különös tekintettel a rideg anyagokra .................................................................. 44 K orányi Imre: A hálószerű födélszerkezetek pontos szta» tikai vizsgálata ...................................................................... 31 S panyár Pál: Lisztek vízfelvevőképességének vizsgálata 82 Sümegi László dr.: Néhány újabb adat hazai barnaszén nőink ismeretéhez ................................................................... 88 Szelényi Géza dr.: Modern ipari desztillációs eljárások, különös tekintettel a vizes ecetsavoldatok töményíté« sére ............................................................................................... 61 Szőke Béla: A fogaskerék profilmaróinak gépi előállítása 124 Vogel Andor: Valamit a mai holland építészetről .......... 111 — : A holland lakóház belső előnyei 114 2. Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. LósytSchmidt Ede, egyleti könyvtárnok. Lap László Ernő: Einführung in die Chemische Technologie der Brennstoffe. (Dr. Graefe.) .......................................... 90 —: Die Schwelung von Brauns und Steinkohle. (Von Dr. Adolf Thau.) .......................................................................... 161-: Industrie der Holzdestillationsprodukte. (Von Dr. G. Bugge.) .............................................................................. 162 — : Schwelgas. (Von Dr. H. Trutnovsky.) .......................... 162 3 . Szemle. Andreich Jenő: A munkabér és munkaidő 1925. évről szóló külföldi statisztikai adatai ...................................... 29 B ierbauer Virgil dr.: Építészeti akusztika .......................... 115 G áti Béla: A török köztársaság újabb közgazdasági adatai ........................................................................................... 29 —: A tantálról .......................................................................... 89 J anicsek József dr.: A vasúti fékek kritikája .................. 57 M akay István: Nagyszabású vasúti híd építése Francia» országban .................................................................................. 58 S chubert J.: Üj alakú hídtartók .......................................... 60 V . ö.: Mezőgazdasági gépek biztosítása törés ellen .... 29 V. B.: A francia automobilipar válsága .....................................10 — : Románia vasutai 1926«ban 30 —: A román vasutak egyes megállóhelyeinek beszünte» lése .......................................................................................... o0 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1927. Budapest, Vili, Múzeum körút 6. (Dr. Czakó Elemér.)

Next

/
Thumbnails
Contents