A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1937 (11. évfolyam, 1-10. szám)

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest. V., Honvéd-utca 10. — Felelős: Byőry Aladár igazgató. TARTALOMMUTATÓ A MAGYAR MÉRNÖK-ÉS ÉPÍTÉSZ-EGY LET KÖZLÖNYÉNEK HAVI FÜZETEI CÍMŰ MELLÉKLETÉHEZ XI. ÉVFOLYAM 1937 1—10. SZÁM 165 szövegábrával és 14 táblázattal SZERKESZTETTE: FEYÉR GYULA 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Szigeth Gábor: Ipari gázfajtáknak portól és kátránytól való megtisztítása.................................................................... 1 Fényi István: Hazai hő- és villamos energia-termelés szénbányászatunk szempontjából.............................................25 vitéz Verebéig László: Amerikai tapasztalatok az Ener­gia-Világkonferencia washingtoni TIT. egyetemes ülése alkalmából ........................................................................................47 Vidéky Emil dr. techn.: Fogazósok korrigálása (helyes­bítése), méretezése és szabványosítása ..............................38 2 . Szemle. Hnlácsy Endre: Távvezetékek villámvédelme az Észak­amerikai Egyesült Államokban.............................................75 —: Nagy villamos hálózatok védelme........................................76 Tyrman Miklós dr.: Útépítés és légvédelem..............................76

Next

/
Thumbnails
Contents