Értekezések, Beszámolók, 1941 (1. évfolyam, 1-7. szám)

Tartalommutató

TARTALOMMUTATO A MAGYAR MÉRNÖK-ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK ÉRTEK EZESEK, BESZÁMOLOK A MŰSZAKI ÉS G A.ZG ASÄGTUD О MANY ü К KÖKÉBŐL CÍMŰ MELLÉKLETÉHEZ I. ÉVFOLYAM 1941 1—7. SZÁM 236 szövegábrácal és 43 táblázattal SZERKESZTETTE: FEYÉR GYULA Közgyűlési beszámoló. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet évi rendes (XCIII.) közgyűlése 1941 április hó 22-én és 23-án 14 V. Füzet. FutaJcy Zoltán: A birtokrendezés közgazdasági feladatai és következményei .............................................................. 1 D r. Muzsnai József: A birtokrendezés közgazdasági feladatai és következményei.....................................................17 vitéz Pétery István: Ipari tervgazdálkodás. (Közgyűlési be­számolónkhoz) 30 VI. Füzet. Kelemen Móric: A Magyar Felsőoktatási Kongresszus és ta­nulságai. A gépészmérnök-nevelés új irányai .... 1 VII. Füzet. Komlóй Imre: Sebességeloszláskutatás nyílt vízfolyások füg­gőlegeseiben 1900-ig............................................. 1 Pazar István: Közhaszná.atú források fertőzésének lehetősége 12 Andor György: A szennyvíztisztítás kérdése hazai szem­pontból ..................................................................................26 S tudium Sajtovtuloiat ti. T., Bu lapost, V., Honvéd-utca 10. sz. — Felelős: Gyóry Aladár igazgató. I. Füzet. Dr. Ing. h. c. Rónai Gyula: Űj motorkocsi- és mozdony­futóműmegoldások ......................................................... 1 R óz Gusztáv: Páiyaszinti keresztezések védelme az autófor­galomra való tekintettel.....................................................11 II. Füzet. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet rendezésében megtartott Városházi Ankét. Részletes tartalomjegyzék a füzet 67-ik lapján. III. Füzet. Beszámolók kolozsvári tüzeléstechnikai előadássorozatunkról 1 Dr. Vér Tibor: A tüzeléstechnikai kiállítás megnyitója . . 2 Dr. Móry Béla: Magyarország ellátása ásványolaj-termékekkel 3 Ordódy János: Motoros energia-ellátásunk ala .ulá a a vesz­tett háború óta................................................................... 4 Dr. Gyu'ai József: A házi tüzelések...................................... 9 M eszlényi Jenő: A központi ffitése.t tüzeloszarei.........................19 R óth Ferenc: Ipari tüzelések......................................................25 Proluíszka László: A fagázüzemű motorok és automobilok . 29 IV. Füzet. Dr. techn. Bardócz Árpád: ötvözött szerkezeti acélok he­geszthetősége . 1

Next

/
Thumbnails
Contents