A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 10. évfolyam (1876)

A MAGYAR MÉRNÖK es ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. AZ EGYLET MEGHAGYÁSÁBÓL 8 HATTAGÚ SZAK BIZOTTMÁNY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTEK AMBROZOVICS BÉLA ÉS NEY BÉLA. X. KÖTET. 1—12. FÜZET. (I- XXIV. T Á B L A.) BUDAPEST, NYOMATOTT AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1876.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents