A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 17. évfolyam (1883)

-4­A MAGYAR MÉRNÖK- ésÉFITÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTŐBIZOTTSÁG : áon3a oÖéía, mm. fómivnök. dítasoai cJCa^pefij Ólntaí, min. tanácsot, SKfiezndt illltci-f, wíiisijij. tanát. cKíiwiH 3tci fia llj, iiiűeyy. tanát. oftzxispcz Sötvan, nuieyi). tanát. m-űícj-ij. tanát. Saz-tco átj,ufa, övtcfi. Ólg-ojton, mvW^el:. tanát. oJlévécy& Sómwef, métttöft (főműn fíatá-w). Scfiwatci&et' S á nSoz­ntti.'cj ijít^nti tanát. FELELŐS SZERKESZTŐ : 3XT E "Y BÉL .A., ÉPÍTÉSZ, MINISZTERI FŐMÉRNÖK ÉS EGYESÜLETI TITKÁR. XVII- KÖTET. I—VI. FÜZET. (1—XXVII. TÁBLA.) BUDAPEST, 1883. NYOMATOTT KHÓR ÉS YVEIN-NÁL.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents