Magyar Nyelvőr – 10. évfolyam – 1881.

A MAGYAR. NYELVŐR 1881. cvi dolgozótársai és gyüjl Abafi Lajos Alszeghy N. J. Asbóth Oszkár Babics Kálmán 5 Balássy Dénes Bánóczi József Budenz József Csapodi István Csataghi L. L. 10 Császár Károly Császár Lajos Cseke Bálint Csengeri János Csomár István i5 Décsei Janka Ember János Faragó János Fábri János Fejér József 20 Fialowszky Lajos Fridrich Ferencz Führer Ignácz Führer Mór Gaál Ferencz 15 Gecsey István Gonda Béla Halász Ignácz Ifj. Szinnyei József Ihász Gábor 3o Ilosvav Pál Incze György Jancsó Benedek Katona Lajos Király Gyula 35 Kohn Sámuel Koroncsy István Kosutány Tamás Kovács Menyhért Könyves Károly 4o Körösi R. Sándor Kunos Ignácz Lassú Pius Lázár Virgil Lukács Lörincz 45 Marczali Janka Matolay Elek Mészáros Zsuzsanna Mihály József Munkácsi Bernát 5o Nagyszigethi Kálmán Négyesi László M. Németh Sándor Paal Gyula Ponori Thewrewk E. 55 Rédei Benczák Kár. Riedl Frigyes Rokonföldi Schild Á. Seeman Gábor 60 Simonyi Zsigmond

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents