Magyar Nyelvőr – 21. évfolyam – 1892.

F )>• JOLNAI YlLMOS tanár könyvtárából. MAGYAR NYELVŐR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SZARVAS GÁBOR. XXI/ KÖTET. BUDAPEST 1892 HORNYÁNSZKY VIKTOR SAJTÓJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents