Magyar Nyelvőr – 46. évfolyam – 1917.

TARTALOM Nyelvek és népek. Setald Emil ... ... ... ... ... 1 Koronáz vagy koronáztat ? Simonyi Zsigmond ... ... ... 8 Régi magyar női nevek. Werlner Mór ... ... ... 10 A szófejtő szótárhoz. Kovács Márton, Mariánovics Milán, Pálfi Márton, Spitzer Leó, Simonyi Zsigmond, Réthei Prikkel Marián 18 Egy mondatszerkezet változása. Simonyi Zsigmond ... 29 Egy szónak kct ellentétes jelentésé. Spilzer Leó ... ... 30 Arany nyelvének gazdagsága. Trencsény Károly ... ... 33 Ismertetések . 39 Új német-magyar szótár (Balassa József). Rubinyi Mózes, — A budai basák magyar levelei. Erdélyt Lajos. — A Halotti Beszéd nyelvjárásáról (Erdélyi Lajos munkája). Losonczi Zoltán. Nyelvművelés ... 44 A bír ige. Böngérfi János. A szerkesztőség. — A székesfővárosi vendéglői rendelet. Zolnai Gyula. — Allamiratok stílusa. Budapesti Hirlap. A Nyr szerk. — A helyes magyarság érdekében. — Föl kell írni a kéménybe. Szinnyei József. — Átvesz. Zolnai Gyula. — Felvesz. Dénes Szilárd. — Ki nem elégítő. Ke~ menes Péter. — Terjedő hibák. Kertész Kálmán. — Nem Wien, hanem Bécs. A szerkesztőség. Magyarázatok ... 53 Kazinczy újításai ? Simonyi Zsigmond. — Képvisel­félék. Zolnai Gyula. —Párhuzamok. Spitzer Leó. — Chiasmus. Kemenes Péter. — Versközi hangképletek. Vikár Béla. — Személyes és személytelen szerkezetek. Simonyi Zsigmond. — Rákos. Keszthelyi Miklós. — Slamasztika. Schuchardt Hugó. — Magánhangzó. Szily Kálmán. — Helyneveinkhez. Parászka Gábor. — Egy új szó. Rozsondai Győző. Egyveleg. 61 Calepinus. Wertner Mór. — A böcstelen szavak. Gárdonyi Géza. — Népetimológia. Oltyán Sándor, Parászka Gábor. — A nyelv és a háború. Parászka Gábor. — Tud-e. a király magyarul ? Budapesti Hirlap. Népnyelv 64 Szólások. Máté Lajos. — Közmondások. Konsza Samu. — Beszélgetések. B. H., M. H. — Tájszók. Szendrei Zsigmond, Oltyán Sándor, Parászka Gábor. — Helynevek. Csefkó Gyula. — Szójátékok. Szőllösi Imre. — Apró megfigyelések. Id. R. Vozári Gyula, Gellért Pál. Üzenetek... — 70 Legközelebbi kettős füzetünk április 1-én jelenik meg. Előfizetés a Magyar Nyelvőr 46-ik évfolyamára: Egész évre (január-december) 12 korona. Tanárok, tanítók, tanulók, lelkészek, falusi iskolák féláron kapják. |!HJr~ Az önképzőkörök kedvezményét meg kellett szüntetnünk.

Next

/
Thumbnails
Contents