Magyar Nyelvőr – 61. évfolyam – 1932.

TARTALOMJEGYZÉK. Értekezések, önálló cikkek. Oldal Balassa József: A Magyar Nyelvőr 60 éve 3 A magyar nyelv tisztasága i A nyelvhelyesség kérdései Beke Ödön: A Magyar Etymológiai Szótárhoz Néhány szólásunk történetéhez Üjabb adalékok az elvonáshoz 77, 1 Régi adatok török eredetű növény- és állatne­veinkhez 1 Fokos Dávid: A «figura etymologica» Wichmann György 87 Néhány melléknevünk eredetéhez 110 Kallós Zsigmond: Szintén 19 Egy régen küszködő rag: -onta, -énte 84 Kertész Manó: Nagyasszony 104 Moór Elemér: Szláv eredetű emelkedésnevek alföldi hely- és dűlőnevekben 12, 35, 68 Erdélyi Lajos 51 Munkácsi Bernát: Torma 108 Orbán Gábor: Sikkaszt, sikkad 42 Pápai Károly levele vogul útjáról 73 Szigetvári Iván: Megemlékezés Szarvas Gáborról 45 Zolnai Gyula: Észrevételek néhány szó- és alakmagyarázatra .. 79 Zolnay Vilmos: Szólásmagyarázatok 1-0 Az Országos Néptanulmányi Egyesület közgyű­lése 4 6 Irodalom. Két százéves forduló (B. J.) -'2 Orbán Gábor: A finn-ugor nyelvek számnevei (Fokos Dávid) .... 22 Björn Collinder: Über den finnisch-lappischen Quantitátswechsel (Beke Ödön) 2 3 Zlinszky Aladár: Az eufémizmus (Kertész Manó) 51 A magyar nyelvtudomány Párizsban 88 E. Setálá: Problémes et táches (B. J.) 12 4 Mártonffy Károly: A szabatos törvény (Dénes Szilárd) Könyvek és folyóiratok 24, 34, 88, 126

Next

/
Thumbnails
Contents