Magyar Nyelvőr – 108. évfolyam – 1984.

MAGYAR NYELVÓR .1828 i vt TARTALMÁBÓL Süle Jenő: Nyelvművelés karhatalommal? Dániel Ágnes: Hogyan terjed az ismeret? Nyirkos István: A rím nyelvi szerepéről Mayer Klára: Összehasonlító frazeológiai vizsgálatok Tompa József: És mégis mozog a föld Lörincze Lajos: Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk ? Kerkovits Andrea: Nyelvkoszorúnk szél-kaszabolta le­velei Tomory Julianna: Az Éj monológjának mondatszerke­zeti-stilisztikai elemzése Éder Zoltán: A magyar mint idegen nyelv diszcipliná­ris helye Hegedűs Rita: Nyelvtan és nyelvtanítás viszonya, Bél Mátyás Sprachmeisterében Papp Ferenc: Magyar nyelvoktatás és az iskola i szá­mítógépek Bödey József: Delján bolgár trónkövetelő emléke ma­gyar falunevekben K. Palló Margit: Gyerek — Piszok — Süket AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 108. ÉVFOLYAM 1984. JANUÁR MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents