Magyar Nyelvőr – 112. évfolyam – 1988.

TARTALMÁBÓL Németh K. Bódog—Ábrahám Imre: Névadás a magyar bencés rendben Győri György: Magyar és angol szójátékok a hazai ifjú­sági sajtóban Sőrés Anna: A francia nyelvművelésről Fülöp Lajos: Az érzetkultusz Áprily korai költészeté­ben Csáti Gabriella: Weöres Sándor: Fuga Eder Zoltán: Verseghy Ferenc nyelvtanai tekintettel a magyar mint idegen nyelv oktatására Hangay Zoltán: Nyelvészeti munka a budapesti tanító­képző főiskolán Berényi Pálné: Szaknyelv ós szubjektivitás Kertész András: Az autonóm nyelvészet empíriavitája Fekete Antal: Szent Amerigo = Szent Imre KakuJc Mátyás: Népetimológiás névalakulatok Kun­szentmárton XVIII—XIX. századi anyaköny­veiből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 112. ÉVFOLYAM 1988. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents