Magyar Nyelvőr – 117. évfolyam – 1993.

if. 33. U* MAGYAR TARTALMÁBÓL Grétsy László: Nemzet központú nyelvművelés Forgács Róbert: A magyar nyelv ügye a nyelvújítás korától az 1844-es nyelvtörvényig Balázs Géza: A ruhafeliratok szemiotikái-nyelvé­szeti kutatásának lehetőségeiről Kincses Kovács Éva: A feliratos ruhadarabokról Timár György: Csevej ? Csevely! Petőfi 8. János—BenkesZsuzsa: Versek kreatív-pro­duktív megközelítése Büky László: Néhány szókép állapota és története Hódi Éva: Szarvas Gábor nyelvművelő napok Horváth Mátyás: Az anyanyelvápolás rendeltetése ós tartalmi elemei és szerb tanítási nyelvű általános iskolában Molnár Csikós László: Az iskolai anyanyelvápolás lehetőségei és korlátai Hangay Zoltán: Iskola ós anyanyelvi nevelés az ez­redfordulón Kiss Jenő: Problémák a regionális nyelvváltozatok vizsgálatában Zilahi Lajos: Nyelvjárási jelentésváltozások V. 117. ÉVFOLYAM 1993. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents