Magyar Nyelvőr – 128. évfolyam – 2004.

MAGYAR „ NYELVŐR íTARTALMÁBÓL^ Bartczerowski Janusz-Bárdosdi Vilmos: A „haza" fogalma a világ magyar nyelvi képeben Horváth László: A gyűjtőnév irányította egyeztetésről Szabó Zoltán: Az „irányzatiság" mint egy lehető stiliszti­kai vizsgálati elv Balázs Géza: Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata Rácz János: A soknevü súlyom, zsurló és csormolya Markó Alexandra: A fonetika oktatása Európában Balogh Judit: Az értelmezős szerkezet helye a szintagmák között II. Nádas Tímea: A határozói igeneves figura etymologicák grammatikai vizsgálata Lengyel Zsolt: Az írott nyelv mint az elsajátítás tárgya 128. ÉVFOLYAM 2004. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents