Magyar Nyelvőr – 131. évfolyam – 2007.

MAGYAR „ \ NYELVŐR TARTALMABOL Szili Katalin: Az udvariasság pragmatikája E. Kiss Katalin: Földi János, a nyelvész Jobst Ágnes: A mi mint a hatalom és a szolidaritás névmása Balázs Géza: Az sms-folklór - a miniinálfolklór nyelvi képe II. Pethö József: Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról Bariczerowski Janusz: Nemzeti sztereotípiák a magyar és a lengyel közmondásokban és frazeológiai kapcso­latokban Csontos Nóra: A kihagyás és megszakítás jelölésének alaku­lástörténete Gugán Katalin: Az alany és az állítmány egyeztetése a kö­zépmagyar korban Nádas Tímea: Tekintettel egy határozóra - élőnyelvi szem­pontból 131. ÉVFOLYAM 2007. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents