Magyar Nyelvőr – 136. évfolyam – 2012.

2012 / 1. szám

MAGYAR „ NYELVŐR C TARTALMÁBÓL^ Nyomárkay István: A közép-kelet-curópai nyelvek szellemi rokonsága Szili Katalin: A felszólító módról pragmatikai aspektusból II. Biiky László: Az ünnep főnév kömyezetkíséretéröl a 14-20. századi irodalmi nyelv alapján Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság kapcsolata a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal és az irodalomtudománnyal Vörös Ferenc: Személynévhasználat és impériumváltások a 20. századi Kárpátalján H. Varga Márta: A magyar szókészlet hiányos paradigmájú főnevei: a plurale tantumok Banczerowski Jantisz: A halmaz egyes elemeinek kiemelését jelző például, többek között, először, és így tovább metaoperátorok V__________________________________) 136. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR-MÁRCIUS l.SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents