Magyar Orvosi Archivum 23. (1922)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ I DK VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. „Pázmány Péter" tud. egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK : DH ISSEKUTZ BÉLA DR- MANSFELD GÉZA a magy. kir. ,*Ferencz József*4 tud. egyetem a magy. kir. „Erzsébet" tud. egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DK BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. „Tisza István" tud. egyetem ny. r. tanára. UJ FOLYAM XXIII. KÖTET BUDAPEST, 1922 BETHLEN GÁBOR IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents