Magyar Orvosi Archivum 25. (1924)

A XXV. KÖTET TARTALMA 29. Ernst Zoltán dr. és Förster Gyula dr.: A vér bilirubintar­talmának meghatározásáról ..................................................... 275 30. Holló Gyula dr.: Vizsgálatok a szervezet sav-basis-egyen­súlyáról. I. Bevezető áttekintés ............................................. 281 3 1. Holló Gyula dr. és Weiss István dr.: II. Egyszerű módszer a vér H-ion-concentratiójának direkt meghatározására indicatorokkal.................................................................................. 288 32. Holló Gyula dr. és Weiss István dr.: III. Egyszerű klinikai módszer az alveolaris szénsavnyomás mérésére ................ 301 3 3. Holló Gyula dr. és Weiss István dr.: IV. A plasma bi­carbonattartalmának klinikai módszerrel való meghatá­rozása ................................................................................................ 307 34. Holló Gyula dr. és Weiss István dr.: VI. A vér reactió­jának megváltozása Basedow-kórnál...................................... 314 3 5. Schill Imre dr. és Kunze János dr.: A vér maradéknitro­genjének mesterséges befolyásáról intravénás ureum- injectiókkal..................................................................................... 318 3 6. lfj. Purjesz Béla dr. és Weiss István dr.: Vizsgálatok az antitryptikus hatásról és annak diagnostikai értékéről ■ • 326 37. Frank Miklós dr.: A Wassermann-reaetiónál és Sachs­Georgi-eljárásnál használt antigének vizsgálata, különös tekintettel az antigének eholesterintartalmára ................. 338 3 8. Hetényi Istváji dr.: A Röntgen-mélytherapia hatása a serum maradék-nitrogenjére ..................................................... 348 39. Ernst Z. dr. és Tóth K. dr.: Kísérletes vizsgálatok a diabe­teses fehérjeártalom magyarázatára ................................... 352 40. Ernst Z. dr. és Förster Gy. dr.: Kísérletes vizsgálatok cukornak az acetecetsav oxydatióját elősegítő hatásáról 363 41. Weiss István dr. és Márkus Stefánia dr.: Adatok az adre­nalin helyi és általános hatásához.......................................... 368 4 2. Weiss István dr. és Kolta Ervin dr.: Vizsgálatok a bőr­alatti kötőszövet felszívódási viszonyairól........................... 374 4 3. Weiss István dr. és Telbisz Albert dr.: Vizsgálatok a hypophysis hátsó lebenyének (pituitrinnek) hatásáról .. 380 44. Babarczy Mária dr.: A cholesterin-lecithin-quotiens alimen­taris befolyásolhatóságáról........................................................ 387 4 5. Ernst Zoltán dr. és Szeberényi János dr.: A duodenalis hennák urobilintartaimáról......................................................... 391 46. Frank Miklós dr. és Doleschall Frigyes dr.: Vizsgálatok a széklet diastase-tartalmának kimutatásáról ..................... 397 4 7. Babarczy Mária dr.: A vér choles'.erintartalmának válto­zása mély Röntgen-besugárzás után...................................... 403 4 8. Ernst Zoltán dr.: A vérlemezkék számolásáról .................... 412 4 9. Weiss István dr.: és Kunze János dr.: Vizsgálatok a reti­culo-endothelialis apparátus működésének a haemolysin- képzéssel való összefüggéséről ................................................. 418 50. Ernst Zoltán dr.: A Hammarsten-féle bilirubin-reactio érzé­kenységének fokozása aeetonnal ............................................. 422 5 1. Weiss István dr.: A pliosphatok hatása az emberi szervezet adrenalin-érzékenységére............................................................ 423 52. Karczag László dr.: Kísérletes vizsgálatok a tuberculum biológiájáról és befolyásolásáról elektrop-festékekkel---- 439 5 3. Szüle Dénes dr.: Az uterus-mirigyek hámjának glykogen­tartalma rendes és kóros viszonyok között ...................... 448 5 4. Rötth András dr.: Egyszeműek tekintőtere ........................... 457 5 5. Dániel Elemér dr.: A szöveti hízósejtek előfordulása és je­lentősége ......................................................................................... 462 56. Surányi Lajos dr. és Kramár Jenő dr.: A d’Herelle-féle . bakteriophag viselkedéséről az újszülött- és csecsemő­korban ............................................................................................. 471 Lap

Next

/
Thumbnails
Contents