Magyar Orvosi Archivum 30. (1929)

IV A XXX. KŐIÉT TARTALMA. Lap Németh László dr.: Átörökléstani kísérletek drosophila nielano­gasteren ................................................................................................ 244 Németh László dr. és Csaba Margit dr.: Adatok a cyankali mé­reghatásához ......................................................................................... 363 Paul Benő dr.: A vér hydrogen-icneoneentratiójának és íipoid­jainak összefüggéséről ...................................................................... 359 P aul Benő dr.: Oedemakészség és a lipcidok .................................. 463 P etrányi Győző dr.: A csecsemőkori vízanyagcsere néhány adata 174 Petrányi Győző dr.: A vízanyagcsere és pneumonia.................... 468 P urjesz Béla dr. és Kúp Gyula dr.: A bélfal kiválasztó' működé­sére irányuló vizsgálatok kutyákon ............................................. 342 S as Lóránt dr.: Adatok az accidentalis sérülések bakteriológiá­jához ........................... 314 S cheff György dr.: A fehér patkányok trypanosoma fertőzésé­nél fellépő anyagcserezavarok ........................................................ 110 S cheff György dr.: Trypanosomás fehér patkányok vérének oxy­genellátása és savbasisegyensúlya ................................................. 120 Schill Imre dr.: Az adrenalin hatásáról a respiratiós gázcse­rére Addison- és Basedow-kórnál ................................................. 202 Simon Sándor dr. és Blazsó Sándor: A kálium, calcium ionok és a thyroxin hatása a túlélő izompép aeetaldehydképzésére 438 Surányi Gyula dr. és Vermes Magda dr.: Az utraibolyasugarak hatása a sejtanyagcserére ............................................................... 585 S zelőczey János: Okoz-e a nádcukor diuresist? ............................... 368 S zelőczey János és Sárkány Imre: A coffein hatása a vér fe­hérjefractióira ..................................................................................... 481 Szilágyi Aladár dr.: Van-e fejlődési összefüggés fusiformis ba­cillusok és spirocheták között1? ........................................................ 565 T angl Háruld clr.: A cholin hatása a gázcserére ........................... 130 T anai Harald dr. és Than Ferenc: A sekretin hatása a gázcse­rére ....................................................................................................... 134 Tangl Harald dr. és Hazay Lajos: Kísérleti adatok a hypophy­sis-kivonatok hatásmechanismusához .......................................... 138 Tangl Harald dr. és Recht István: A histamin hatása a vér cho­lesterintartalmára normális és léptelen kutyákon ................... 146 T hurzó Jenő dr.: A humoralpathologiai vizsgálatok a dementia praecoxnál, főtekintettel a pleohaemolisises reactióra.................289 T örő Imre dr.: A krokodil bélszerkezete .......................................... 231 Trendelenburg Paul dr.: Über die Wirkung einiger neuerer Kreislaufmittel bei Kreislaufinsuffizienz ......................;.......... 381 V ásárhelyi János dr.: Thalliummal végzett kísértelek fehér pat­kányokon a szoptatás alatt ..................................................... 84 V eress Miklós dr.: Vizsgálatok emberi agyvelőkön a minőségi vaskémlések alapján .......................................................................... 74 Wént István dr.: Osmometriai tanulmányok az acaciagumi vizes oldatain. Adatok a colloidalis oldatok osmosisos nyomásának kérdéséhez ................................................................................. Went István dr.: Az acaciagumi vizes oldatainak viscositása és viscositási állandója, az Arrhenius-féle lóg g = H c formulá­ban; ezen oldatok viselkedése emberi vörösvérsejtek és plasma jelenlétében .............................................................................,........42 Z ih Sándor dr.: A mesterségesen anaemizált állatok versavo­jának hatása a vérsejtképzésre .................................................... 150 Z ih Sándor dr.: A lépetetés haemopoetikus hatása........................ 156 Zih Sándor dr.: A különböző szervek haemopoetikus hatása---- 165 Z ih Sándor dr.: Vizsgálatok a Carnot-serum hatóanyagáról---- 171 Z usainmenfassung dér Mitteilungen ......... 89, 179, 281, 373, 519 . 615 S ummary of the publications; .................... 93. 183, 285. 376. 523. 619

Next

/
Thumbnails
Contents