Magyar Orvosi Archivum 34. (1933)

XXXIV. KÖTET TARTALMA: Oldal Andai György dr.: Kórszövettani vizsgálatok a kísérleti try­panosomiasis mechanismusának ismeretéhez ......................... 478 A ndai György dr.: Szövettani vizsgálatok a máj zsír- és gly­kogen-forgalmáról, kísérletes kóros állapotokban................... 502 A nnák Imre dr. és Buchgraber János dr.:A vitaminok hatása a diphtheria bacillusok szaporodására és toxinképzésére. ... 220 Ács László: Baktérium agglutinatio in vivő és annak hatása az azonos fajú infectio kimeneteiére................................................. 321 Bach Imre dr. és Korpássy Béla dr.: Vizsgálatok a vörösvértes- tek katalose és glutathiontartalmáról kísérleti anaemi­ákban................................................................................................... 44 Baló József dr. és Lovas László dr.: Az emberi pancreas ferment­tartalmáról........................................................................................ 179 B arta Ödön dr.: Élőszövetvizsgálat a mikroilluminatorral ....... 438 B aumann Jenő dr. és Thanhoffer Lajos dr.: Vizsgálatok a pete­vezeték hámjának élettani változásáról és annak okairól. 431 Bélák Sándor dr.: Emlékezés Hári Pálra............................................ 359 B erkessy László dr. és Gönczi Klára dr.: A halogén elemek bio­lógiai elraktározásáról tyúktojásban és a halogenezett to­jások therapiai alkalmazásáról..................................................... 402 B ochkor Ádám dr.: A májsérülésekről, különös tekintettel a szö­vettani elváltozásokra................................................................ 362 B öhm Sándor dr.: Az arzenobenzolok kiválasztódása a szerve­zetben.................................................................................................. 27 Böhm Sándor dr. és Vámos László dr.: Az arzenobenzolok kivá­lasztódása a szervezetből.............................................................. 39 Blazsó Sándor dr.: Az emberi bőr szövetkulturában..................... 63 C sinády Jenő dr.: Milyen elektródokat használjunk az elektro­kardiographiában állatkísérletekben directvezetés esetén 238 Csinády Jenő dr.: Elemző vizsgálatok béka typikus ekg.-jának megállapítása céljából.................................................................... 340 De Chatel Andor dr.: Metanephrogen retroperitonealis daganat. 418 Ernyei István dr.: A kötőhártya daganatszerű elfajulásai ....... 410 F aragó Ferenc dr.: Vizsgálatok különböző typusú pneumococcus törzseken, különös tekintettel a dissociatiós jelenségekre. 72 Farkas Géza dr.: Módszer az enyv mennyileges meghatározá­sára...................................................................................................... 269 Feldmann Ignác dr.: Adatok a ,,húsmérgezés" bakteriológiájá­hoz. A bacillus enteriditis breslauiensis egy tejet olvasztó variánsáról ................................................................................... 425 F enyvessy Béla dr. és Andai György dr.: A szőlőcukor befolyá­sa a trypanosoma fertőzésre......................................................... 1

Next

/
Thumbnails
Contents