Magyar Építőművészet 11. (1913)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET SZERKESZTI FÜHRER MIKLÓS o o o MEGJELENIK MINDEN HÓBAN ÉVFOLYAM ELŐEIZETÉSI ÁRA EGY ESZTENDŐRE 24 KORONA EGYES FÜZET ÁRA 3 KORONA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, IV. KÉR., VÁCI-UTCA 56. * BUDAPEST “PÁTRIA” ÍROD. VÁLL. ÉS NYOMDAI RÉSZV.-TÁRS. NYOMÁSA 1914 1913. XI -1K

Next

/
Thumbnails
Contents