Magyar Sakkvilág, 1914. április - 1916. november (4. évfolyam, 1-21. szám)

1914-04-12 / 1. szám

1. szám 1914. április 13­______IV. éyfclyam. MAGYAR SAKKVILAG A BUDAPESTI SAKK-KÖR HIVATALOS LAPJA -------□------­SZERKESZTI ÉS KIADJA : GAJDOS JÁNOS FŐMUNKATÁRS AK MARÓCZY GÉZA ABONYI ISTVÁN MEGJELENIK MINDEN HÓ MÁSODIK ÉS NEGYEDIK VASÁRNAPJÁN. , . • , ' • Jj . » ELŐFIZETÉSI ÁRA : EGÉSZ ÉVRE 10 KORONA, FÉLÉVRE 5 KORONA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VII., NAGYDIÓFA-U. 16. I. 14. DÚS MÁRTON KÖNYVNYOMDÁJA, V. BÁLVÁNY-UTCA 16. TELEFON 173—19. HAVASI ARTÚR Dr. GOLD SAMU

Next

/
Thumbnails
Contents