Magyar Salon, 10. kötet (6. évfolyam, 1888-1889/1)

Szerkeszti Fekete Józsefi. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Dohány-utcza 12. Megjelenik; minden hó 1-ón,

Next

/
Thumbnails
Contents