Magyar Tőkepiac, 1996. március (1. évfolyam, 44-63. szám)

1996-03-01 / 44. szám

AZ ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET, A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÉS A KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HIVATALOS LAPJA___________ 1996. március 1. péntek Ára 112 Ft I. évfolyam 44. szám BAT összforgalom és az USA-dollár 1996. szeptemberi határidejének elszámolóára 1996. február 23-29. között BÉT összforgalom és BUX 1996. február 23-29. között TARTALOM ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET HATÁROZATOK —L20 003-6/1996. A Rezidencia Ingatlanbefektetési Alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezése .......................................... 2 KÖZLEMÉNYEK-AzÁÉTF kártérítési keresetet nyújtott be a WVM Lízing és Pénzügyi Rt. ellen .................................................................................. 2 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELEK-A 6 hónapos DKJ március 7-i aukciója....................................................... 2--AT2 hónapos DKJ március 8-i aukciója..................................................... 3 _AGlobex Bróker Rt. vételi opció vásárlási ajánlata Rezidencia Ingatlanbefektetési Jegyre ................................................... 3 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK--Új leányvállalatokat alapított az Agrimpex Rt............................................. 4 . -Tisztségviselő-változás a Daewoo Értékpapír (Magyarország) Rt.-nél .. 4 KÖZZÉTÉTELEK _ A Reálszisztéma kötvény 1996. április 1-jétől érvényes kamatprémiumai 4 . А-Rezidencia Ingatlanbefektetési Alap hozamfizetése ............................. 5 BEFEKTETÉSI ALAPOK-Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéké...................................... 5 BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE PÉNZPIAC................................................................................................... 6 GABONAPIAC............................................................................................. 8 HÚSPIAC..................................................................................................... 9 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE LETILTÁS ÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁS ................................................10 KÖZZÉTÉTELEK-A-Novotrade Rt. 1995. évi gyorsjelentése....................................................11-DWIX, Daiwa-MKB kincstárjegy hozamindex...........................................16 TŐZSDEI ÜZLETKÖTÉSEK.......................................................................17 TŐZSDENAPI FORGALOM .......................................................................19 HATÁRIDŐS PIAC .....................................................................................22 KÖZPONTI ELSZÁMOLÓHÁZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) RT. HATÁRIDŐS ELSZÁMOLÁSOK Nyitott kötésállomány .................................................................................24 A lapban megjelenő, az értékesítésre vonatkozó felhívások nyilvános ajánlatté­telnek, a rendes és rendkívüli tájékoztatások a törvényi előírásoknak megfelelő közzétételnek minősülnek. A szerkesztőség csak a 16 óráig beérkező anyagokra vonatkozóan vállalja a törvényi, illetve a szabályzati előírásoknak megfelelő 24, illetve 48 órán belüli közzétételt. CESI: 1185,17 (+10,50; +0,89%) MAGYAR TŐKEPIAC Megjelenik hétfőtől péntekig. Főszerkesztő: Németh Teréz Katalin. Szerkesztők: Csonka Ilona, Dómján Ilona, Lorschy Katalin. A szer­kesztőbizottság tagjai: Vörös László, Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet; Lo­vas Attila, Budapesti Árutőzsde; Reichardt Krisztina, Budapesti Értéktőzsde; Gabányi Andrásné, Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. A szerkesztőség cí­me: 1075 Budapest, Madách Imre út 10. Te­lefon: 351-2495; fax: 351-2496. Hadja: a Geoholding Rt. Geomédia Lap- és Könyvki­adó. Felelős kiadó: Somoskői Gábor. A kiadóhivatal cime: 1025 Budapest, Nap­sugár lépcső 9. A kiadóhivatal postacíme: 1399 Budapest, Pf.: 703. Lapigazgató: Ménesi Tibor. Titkárságvezető: Kucsera Zsuzsa. Előállítja: Geoprint. Felelős vezető: Mátray Mihály. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NHE regionális rt.-i, a Magyar Posta Rt., vala­mint a kiadó. Előfizethető: a kiadónál (1399 Budapest, Pf.: 703, telefon/fax: 250-6204) Előfizetési díj: egy évre 28 896 Ft; fél évre 14 448 Ft; negyedévre 7224 Ft.

Next

/
Thumbnails
Contents