Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 4. kötet, 1865-1866.

MATHEMATIK AI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMENYEK VONATKOZOLAGr A HAZAI VISZONYOKRA. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS A KA DÉMIA MATHEMATIKAl 3 TKRMÉ8ZKTTUWOMÁNYI ÁLLANDÓ BIZOTTSAUA. iJm.. SZERKESZTI , SZABÓ JÓZSEF. IV. KOT KT. istíö—laut). FEST, EUQENBERUF.R AKADÉMIAI, ÜEIHEI., I1AKTLEHEN, KILIÁN KOYE'l EMI, I.AUFEL, LAUFFER, 8TOLP, 03TEKI.AJIM, PFEIFFKK PESTI KÖNVVAKUSOKNÁl.. MDCOCLXVX.

Next

/
Thumbnails
Contents