Mérleg, 1968 (4. évfolyam, 1-4. szám)

1968 / 1. szám

A zsinat másnapján kommunikációs forradalomban élünk. Ez a felismerés irányított bennünket negyedik év­folyamunk első számának az összeállításánál. A kommuni­káció (a közlés, a tájékoztatásnál általánosabb értelemben) modern tudományába König, bécsi bíboros érsek tanulmánya vezet be. A zsinat utáni nehézségeket és feladatokat több cikk és egy alapos könyvszemle ismerteti. Külön figyelmet érdemel Shannon tanulmánya az ötven éves kánonjogról. A modern kommunikációs forradalmat a Galilei-eset is elő­készítette. Könnyű megtalálni azokat a pontokat, ahol Dubarle erről szóló cikke König tanulmányával érintkezik. A Teilhard-jelenség, amelyről Cuénot nyilatkozott, szintén jellemző a mai kultúrára. MÉRLEG 1/1968 4. ÉVF. FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK SZEMLÉJE MEGJELENIK évente négyszer: február végén, május, július és november elején SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Verlag Herder, Wollzeile 33, Postfach 248, A-1011 Wien, Austria EGYES SZÁM ÁRA 18 osztrák Schilling vagy az ennek megfelelő más pénznem (2,80 DM/sfr, 0,70 US $ stb.) ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ az egyes szám árának négy­szerese és a postaköltség (80,— öS, 12,40 DM/sfr, 3,50 US $ stb.) UNGARISCHER DIGEST DIGEST IN HUNGARIAN ERSCHEINT viermal im Jahr HERAUSGEBER, EIGEN­TÜMER UND VERLEGER Verlag Herder VERANTWORTLICHER REDAKTEUR Ladislaus Bálint, beide Woll­zeile 33, Postfach 248, A-1011 Wien, Austria PREIS DES EINZELHEFTES 18,— öS, 2,80 DM/sfr, 0,70 US $ usw. JAHRESABONNEMENT 80,— öS, 12,40 DM/sfr, 3,50 US $ usw. DRUCK Ferdinand Berger & Söhne, OHG, A-3580 Horn, N.ö. Printed in Austria

Next

/
Thumbnails
Contents