Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

élni. Minekelőtte Londonból el-indúlna, an­nak előtte egynéhány nappal egy igen pompás vendégféget tartott. Mikor éppen az afztaltól fel akarnának állani a’ vendégek, akkor ád a* Lordnak kezébe egy fzólgája egy levelet, mellyet egy esméretlen ember vitt. A’ le­vélben e’ volt írva: ,, Meg-vallom Milord f hogy betsüllek téged’: a’ te érdemeid foha nagyobb világosságban nem mutatták ma­gokat, mint mostani tselekedetedben; bár tsak én téged’ illendőképpen tifztelhetnélek ! Jöjj ma estvéli 8* órakor, a’ City be 3 a*** ótízába, éppen ott, a’ hol a*** jellel által ellenben egy fetétes áltál-menetel vagyon. Itt zörgess az ajtón, ki-nyitják, de magad, ’s a’ meg-határozott órakor jöjj. 44 A’ Lord a’ levelet el-ólvasván, el-nevette rajta ma­gát. „ Lásd — így fzóllott egy barát­jához, — melly ízép fzerentsém esett! Ta- lám válamelly otthon maradit fzép leány akar velem beízélleni. Azonban vigyázok , hogy kézbe ne kerüljek. A’ ki a’ kegye­lemből ki-esett, annak Philofóphusnak kell lenni. 44 Az ö barátja helybe hagyta az Ő maga meg-határozását, azért a1 levélről el­felejtkezvén a’ Lord, barátival egygyütt az egéfz estvét vígan tőltötte-el. A’ követke­zett reggelen ismét egy levelet vifznek hoz­zá, mellyben ez az írás volt. „ Milord 1 azt gondoltam, hogy azt a’ tifztel^tet, meL / S lYfil ( O ) J? 36*

Next

/
Thumbnails
Contents