Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

$< ( o ) lg» 37í inter Alcxandri medius qui maxima Signa Teítabor quanto fit minor ille Pio. Florentziában Apátur Fontani aRiecar- di Könyves házának gondviselője, már kiad­ta a maga Novce delicix eruditorum nevű munkájának i. darabját, mellyekben Micha­elis Glicasnak azok a’ levelei vágy*. nak, mellyeket Giovanni Lami ki nem adott volt, és Photionis Erotemata. A’ Találós Mese volt Hóid,* k1 Rejtett Szó Nyelv, Találós Mese, Nagy változó, nágy gúnyoló, nagy tfapodár, nagy majom. Mégis kedves az Ifjaknak. Véle gyakran van bajom. Vagy bővebben: NagyPróteus: fok ezer formát tud venni ma­gára. Minden fzem más más képbe jelenve leli. Most virgontz gyermek, majd ifjú ’s éleme­dett vén. Aízfzony, férjfi, leány, fzolga , komorra. vitéü. Most ifzonyú rútfág, majd fzép alak, angya­li gyöngy kép. Most

Next

/
Thumbnails
Contents