Állami Hunfalvy gimnázium, Miskolc, 1936

MISKOLCI TANKERÜLET. A MISKOLCI M. KIR. ÁLLAMI HUNFALVY JÁNOS GIMNÁZIUM (ID. OSZT. REÁLGIMN., IV^VIII. OSZT. REÁLISKOLA) XX. ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1936—37. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: FÖRDŐS LÁSZLÓ KIR. IGAZGATÓ. 1 9 3 7. LUDVIG ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA MISKOLC

Next

/
Thumbnails
Contents